Epletango 2010 - Jon Magne har teke desse bileta

Anka
Organisatoren
Vertane
Utan desse - ingen Epletango. Først litt av det karen til venstre får til.
 
Snakk litt med katten og ta bilete av hunden.